I min tid som leder af Museet for Fotokunst på Brandts blev billedkunstneren Eli Ponsaing fundet værdig til udstilling hele fire gange, to gange som part af gruppeudstilling, to gange separat. Årsagen var den simple, at manden udviklede sig, og det fortsatte han med helt op i sin høje alderdom.

Et halvt års tid før Ponsaings 90-årsdag, sept. 2012, bad han mig skrive intro’en til en bog, hvis hensigt var at samle lidt op på hans værk og samtidig kaste lys over hans livsfilosofi. Bogen, der fik titlen “Ude & Inde” udkom, og Ponsaing var glad. Hvor glad erfarede jeg først, da han i foråret 2013 blev alvorligt syg, og jeg under et besøg hos ham fik overdraget over éthundrede af hans smukt indrammede værker som gave. Ved sygesengen fik jeg at vide, at han håbede, jeg kunne bruge dem til at sammensætte små eller store udstillinger til støtte for Mikrohøjskolen og til ihukommelse af ham.

Det var – og er – en kær forpligtelse. Eli Ponsaing døde i forsommeren 2013, men allerede i august samme år kom der følere fra Hillerød Kulturhus, der ønskede sig en stor retrospektiv visning af hans værk. Mindeophængningen åbnede i januar 2014 med over ethundrede ferniseringsgæster og god presse, og der blev købt et antal værker.

Finn Thrane

SALG

Mikrohøjskolens Kunstgalleri har fremdeles en betydelig samling af Ponsaings værker til salg for interesserede, såvel indrammede billeder som uindrammede.

Besigtigelse kan aftales ved opringning til 6160 4296 eller pr. mail på info@finnthrane.dk