MIKROHØJSKOLEN
Den langstrakte bindingsværksbygning, der huser Mikrohøjskolen JANUS, ligger lavt i en skovlysning tæt på herregården Hverringe nord for Kerteminde.

Skolen, der åbnede i 2009, er oprettet med støtte fra EU og Fødevareministeriet og er med billeder, udstillinger og bogsamling det faste og naturlige omdrejningspunkt for en række af de ovenfor omtalte aktiviteter.

Men det er også, og især, krumtappen for de undervisningsinitiativer, som forstanderparret Finn Thrane og Lisbet Marschner tager i fællesskab, men normalt afvikler hver for sig.

Al undervisning gennemføres som kortkurser, i Lisbet Marschners tilfælde med udviklingspsykologisk perspektiv eller som indføring i humanistisk ledelse, i Finn Thranes tilfælde med litteraturen i bagagen, men med koncentration om fotografien som kunstnerisk udtryksmiddel og almen øjenåbner.

Fotografer, gæstelærere, foredragsholdere eller andre, som arbejder med opgaver, der er tilknyttet Mikrohøjskolens virksomhed, kan - efter aftale med Hverringe Gods, og hvis faciliteterne ikke er optaget af stedets faste brugere - tilbydes overnatning i Jagthuset ved Gl. Broløkke.
 

Se videre på hjemmesiden www.mikrohøjskolen.dk

 

  
 
 
   
Nedkørsel i skoven til Mikrohøjskolen   Foto-inspirationsgruppen i gang   JANUS' artist in residence rum

                 


Copyright © 2011 Finn Thrane
Til toppen af siden